Werkgroep Sociale veiligheid

De werkgroep Sociale veiligheid is opgericht in 2018. Zij heeft als doel om een stimulerende bijdrage
te leveren aan de sociale veiligheid binnen Hengevelde.
Iedereen moet in zijn of haar vrije tijd plezierig en veilig kunnen samenkomen, sporten, spelen en zijn
of haar vrijwilligerswerk kunnen uitvoeren zonder dat zij in aanraking komen met ongewenst gedrag
in welke vorm dan ook. Voor iedereen is het fijn als we in Hengevelde samen met alle sporters,
vrijwilligers en andere betrokkenen zorgen voor een plezierige en veilige (sport)omgeving.
Iedereen die opmerkingen of vragen heeft over sociale veiligheid kan terecht bij de
vertrouwenscontactpersonen:

  • Manon Borghuis (06-51780170)
  • Henk Meijer (06-52047025)
  • Karen Bornebroek (06-46221982)

De vertrouwenscontactpersoon is een aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen of vragen
heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. In Hengevelde kunnen de
vertrouwenscontactpersonen ook benaderd worden wanneer er sociale of financiële drempels zijn
om lid te worden van een vereniging.

De vertrouwenscontactpersonen zijn bereikbaar via het mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.