Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is een aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Wanneer iemand iets heeft te melden over grensoverschrijdend gedrag kan het een of meerdere van de onderstaande acties uitvoeren:

  • de melder kan diegene die het grensoverschrijdende gedrag vertoond hierop aanspreken. Dit is voor de werkgroep Sociale veiligheid de meest wenselijke actie, maar we begrijpen dat dit niet altijd kan;
  • de melder kan een begeleider, trainer of commissielid inschakelen om het gedrag te bespreken;
  • de melder kan een bestuurslid aanspreken om het gedrag te bespreken, zodat er eventuele maatregelen genomen kunnen worden;
  • de melder kan de zaak bespreken met een vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP kan een luisterend oor bieden, advies uitbrengen of waar nodig doorverwijzen naar andere externe deskundigen.

De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseert en stimuleert een vertrouwenscontactpersoon om preventieve maatregelen te nemen rondom sociale veiligheid.

 

In Hengevelde zijn de vertrouwenscontactpersonen:

 

  • Manon Borghuis (06-51780170)
  • Henk Meijer (06-52047025)
  • Karen Bornebroek (06-46221982)

 

Beide zijn bereikbaar via het mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Er is ook altijd de mogelijkheid om te spreken met een vertrouwenspersoon van NOC*NSF. Dit zijn deskundige hulpverleners van buiten de vereniging op wie ieder lid van een sportvereniging een beroep kan doen omtrent zaken met betrekking tot (twijfel over) ongewenst gedrag en seksuele intimidatie.

Het meldpunt van NOC*NSF is te bereiken op 0900 202 5590 en bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 22:00 uur en op zaterdag van 12:00 uur tot 16:00 uur.

Kijk voor meer informatie en andere contactmogelijkheden op: www.nocnsf.nl/sportenintegriteit.